Försäljnings- och leveransvillkor privatpersoner

Köpevillkor för webbhandel gällande privatpersoner hos EET Europarts AB 
(Villkoren är fastställda 2016-01-01 och gäller tills vidare.)
 
Tillämplighet
Dessa köpevillkor gäller för privatpersoner enligt Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Villkoren tillämpas vid all försäljning från EET Europarts AB, nedan kallat EET, till privatpersoner och kunder som inte är av EET godkända återförsäljare, om inte annat överenskommits skriftligen i det enskilda fallet. Kundens egna villkor har ingen inverkan på avtalet och kund anses ha godtagit köpevillkoren vid beställning från EET.
 
Beställning
Alla beställningar görs via Internet. Efter lagd beställning skickas det normalt ut en beställningsbekräftelse. Detta e-brev blir en bekräftelse på att vi har mottagit din beställning och du uppmanas där att kontrollera din beställning och dina adressuppgifter. När vi sedan har gått igenom din beställning/order och accepterat den skickar vi en orderbekräftelse. EET reserverar sig för eventuell slutförsäljning.
 
Priser
Alla priser är angivna i svenska kronor och inkluderar ej frakt. Priserna på hemsidan visas inklusive 25% moms som ingår i alla priser. Vid försenad betalning utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med 8% plus gällande diskonto från förfallodagen. Betalningssätt väljs i "Kassan". Fraktkostnad tillkommer på samtliga beställningar. EET råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället, oavsett om priserna efter det att order lagts går antingen upp eller ner.
 
Expeditionskostnader
Utöver varans pris tillkommer en avgift för hantering, emballage och frakt. Avgiften varierar med paketets vikt och storlek och kan därför inte anges förrän paketets innehåll är känt. EET strävar efter att göra dessa kostnader så tydliga som möjligt.
Önskar du kontrollera det exakta priset för en försändelse rekommenderas du att lägga de aktuella varorna i varukorgen. Denna handling är helt utan förpliktelse, eftersom du kan ta bort en eller flera varor från varukorgen eller låta bli att genomföra köpet. Köpet genomförs först när du går vidare i köpeprocessen och avslutar med betalning. Vid betalning med kreditkort gäller kreditkortföretagets betalningsvillkor.
EET levererar dina varor i hela Sverige. Leverans sker inte till utlandet.
 
Leveranstid
Leveranstiden är normalt 3-5 vardagar från det att du har mottagit orderbekräftelsen. Du kommer efter beställning att få uppgift via e-post om förväntad leveranstid för varje beställd vara. Skulle varan mot förmodan vara slutsåld kommer du att via e-post informeras om ny leveransdag. Önskas inte varan på grund av för lång leveranstid/restorder har du naturligtvis möjlighet att avbeställa.
Om du i något fall anser att leverans dröjer på sådant sätt att du ej längre önskar leverans av order är det på ditt ansvar att avbeställa i enlighet med dessa Köpevillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order kan ske på begäran, men medför ytterligare fraktkostnader.
 
Leverans
Alla leveranser sker med av EET vald speditör, i normalfallet DHL Servicepoint. Det är ditt ansvar att tillse att den adress som uppgivits till EET vid beställningstillfället är korrekt, samt att, efter det att EET effektuerat ordern, följa upp leveransen hos speditören. Leveransen måste avhämtas/mottagas på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet.
Angett leveransdatum förutsätter att speditören håller de avtalade leveransvillkoren. Om leveransförsening skulle uppstå hos speditören, som bidrar till leveransförsening av beställd vara, kan EET inte hållas ansvariga för detta.
 
Förändring av order
Du äger fram till den punkt order effektuerats rätt att utan kostnad, annat än prisskillnad på vara, förändra order. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Följande regler gäller vid förändring av order:
1.                   Du får ej ta bort/ändra en produkt som reserverats ("öronmärkts") till ordern. Du får ej heller ta bort/ändra en produkt som finns i lager eller som kommer in i lager inom kort.
2.                   Du får ej lägga till en produkt som inte finns hemma i lager.
Notera att order som redan levererats ut från vårt system inte kan ändras.
 
Avbeställning/Annullering
Annullering av order är möjlig utan kostnad fram till den tidpunkt ordern effektuerats. EET äger motsvarande rätt att annullera en beställning. Effektuering sker på två sätt; vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas, eller att montering av datorsystem påbörjats. Du som kund är, i fall vi effektuerat din order, i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från EET.
 
Ej utlöst försändelse
Vid ej utlöst försändelse debiteras frakt tur och retur samt montering och demontering av system i förekommande fall. Även debitering av Installation av Operativsystem samt avgift för avisering till boxadress debiteras i fall detta ingick i ordern. Utöver detta uttages en avgift motsvarande 10% av varuvärdet, dock lägst 80 kronor exklusive moms (100 kronor inklusive moms). Denna avgift avser att täcka de kostnader EET haft i samband med effektuering av order, såsom lagerhållning, hantering, packning, återtagande av vara, värdeminskning samt eventuella andra kostnader. I de fall försändelse ej löses ut inom skälig tid från ankomst till avhämtningsställe, vanligtvis inom nio (9) dagar från ankomst, kan EET komma att debitera ytterligare kostnader i form av värdeminskning samt ränta, motsvarande gällande diskonto + 8%.
 
Ångerrätt
EET följer ångerrätten enligt Konsumentköplagen:
Varan kan endast returneras och ångerrätten åberopas om varan returneras i samma skick som du erhöll den, förpackad i originalemballage.
Privatperson har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt Distansavtalslagen. Du äger ej rätt att ångra köp på programvara om förseglingen brutits eller licensen registrerats av dig. Enligt nämnda lag gäller också att varan skall kunna återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Då EET säljer produkter som är känsliga för statisk elektricitet krävs därför att dessa bör hanteras i ESD-skyddad miljö, om de överhuvudtaget behöver packas upp, om du sedan önskar ångra köp. Vid samtidigt köp av tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås, t ex montering av dator.
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du har rätt att göra sådana ingrepp i varan som är nödvändiga för att undersöka den. Naturligtvis ska du vara försiktig och inte göra en mer omfattande undersökning än nödvändigt. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.
När du åberopar ångerrätten står du själv för frakten vid retur av varan. Om du ångrar ditt köp före mottagande av varan och inte hämtar ut paketet, alternativt vägrar ta emot varan vid leverans, kommer EET att ta betalt för returfrakten.
För att kunna åberopa ångerrätten ska köparen meddela EET detta inom 14 dagar efter kvitterad mottagen vara. Du kan skicka varan i retur med Posten eller speditör Detta måste sändas som ett ”Företagspaket” all annan post går oavkortat i retur, då vi ej har möjlighet att hämta ut dessa hos ombud. Vg sänd till denna adress:
 
EET Group C/O Scan Global Log.
Bronsåldersgatan 10 B
213 76  MALMÖ
 
Ange ditt ordernummer som referens – det underlättar administrationen och säkerställer att du får dina pengar tillbaka så fort som möjligt.
Då returnerad vara är mottagen och godkänd sker återbetalning så snart EET fått besked om vilket bankkonto, alternativt plus- eller bankgiro, pengarna ska gå till.
 
Support
Teknisk support lämnas i 1 år från fakturadatum enligt nedanstående regler:
För teknisk support äger EET rätt att hänvisa till respektive tillverkare, samt i förekommande fall till betalsupport. Teknisk support lämnas på produkter var för sig. Köper du ett antal produkter utan tillhörande montering/tjänst ges support på produkterna var för sig. Det ges ej support på produkterna som en enhet, även om produkterna är avsedda att användas tillsammans. Det lämnas således ej användarstöd/-support på fel som kan bero på interaktion mellan komponenter, såvida du inte beställt tillhörande montering/tjänst. Det lämnas inte heller support på fel som kan bero på komponenter eller mjukvara ej sålda av EET. Vid köp av en fullständig, färdigmonterad/installerad dator ses detta som en enhet och det tillhandahålls support på hela enheten.
Observera att EET ej tillhandahåller svenska manualer eller installationsanvisningar om dessa ej levereras av tillverkaren.
 
Transportskadat gods
I det fall en vara från EET skadas i transporten får du naturligtvis en ny vara snarast möjligt. Om en försändelse skadats i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta omedelbart anmälas till speditören och till EET. Detta för att EET snarast möjligt skall kunna göra en omleverans eller på annat sätt avhjälpa felet.
 
Garanti och reklamationsrätt
EET följer Konsumentköplagen avseende reklamationstid. Reklamationsrätten omfattar fabrikations- och materialfel vid normalt användande av varan.
För köp gjorda före 2005-04-01 har privatpersoner enligt Konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. För köp gjorda efter 2005-04-01 gäller tre (3) års reklamationsrätt. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång du som köpare som skall påvisa att fel fanns redan vid leveranstillfället.
Reklamationsrätten täcker inte fel, skador eller slitage som direkt eller indirekt har uppstått till följd av felaktig hantering, dålig skötsel, våld eller icke auktoriserade ingrepp. Reklamation över fel och brister som hittas vid normal undersökning av varan skall meddelas EET inom rimlig tid. Varan kan då returneras för reparation, utbyte eller avtalad kreditering.
I samband med reklamation tar EET ut rimliga kostnader för returhantering.
 
Reklamation och retur av varor
I samtliga fall då en vara återsändes skall EET dessförinnan ha tillhandahållit ett returnummer. Paketet skall vara tydligt märkt med returnummer vid återsändandet. Om varan levererats från EET i ESD-emballage (antistatpåse eller specialkartong som skyddar varan från statisk elektricitet) skall varan även returneras till EET i sådant emballage, i annat fall förverkas garantin.
Defekta produkter som returneras till EET bör behandlas som vore de felfria. Vänligen tillse därför att varan förpackas väl och enligt EET’s rekommendationer, så att varan ej skadas vid återsändandet. Vid minsta osäkerhet om hur varan bör förpackas - kontakta EET!
Du ombesörjer leverans till EET och vid giltigt returärende står EET för frakten tillbaka till dig. Enligt Konsumentköplagen gäller att kund har rätt att få alla eventuella fraktutlägg betalda vid giltigt returärende. Dock har EET rätt att reglera hur sådan ersättning skall ske. Utlägg för frakt betalas ej ut i efterhand.
Om returärendet ej är giltigt debiteras du för fraktkostnad både tur och retur. Om returanledningen är garanti eller reklamation och fel ej kan påvisas på grund av otillräcklig dokumentation av fel, om varan ej är defekt eller om garantin är utgången eller förverkad (t ex på grund av ovarsamt eller felaktigt handhavande) utgår en avgift om 350 kronor exklusive moms (437:50 inklusive moms) för hantering och nedlagt arbete. Därtill kommer kostnader för leverans tur och retur. Returnummer är giltiga i 14 dagar från det datum returnummer registrerats av EET. Försändelser som saknar returnummer tas ej emot vid ankomst till EET’s lager. Försändelser som skickas med mottagningsbevis annat än Postens eller annan speditörs, till exempel rekommenderat brev eller försändelser vilka skickas mot efterkrav/postförskott, mottages inte av EET. EET förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara inte finns tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänt returärende!
Vid fel, brister eller uteblivna leveranser kontaktas:
 
EET Europarts AB
Box 4124
131 04 Nacka
Tfn: 08-507 510 00

Om du vill göra ett ODR-klagomål så kan detta göras här.


Varan/varorna returneras till:

EET Group c/o CrossEurope
Transportvägen 15
Warehouse
23162 Trelleborg

 

(MÄRKES MED RETURNUMMER) För att få detta RMA nummer skall anmälan göras under fliken Support/Skapa retur/RMA. Paket som inte har detta RMA nummer kommer att sändas i retur tillbaka till er.
 
Obs! EET tar inte emot varor sända mot efterkrav/postförskott.
 
Hanteringen av ett returärende går fortare om komplett information följer med paketet – exempelvis kopia av orderbekräftelse, registreringsnummer och kontonummer för bank, när detta är valt som betalningssätt. Dessa upplysningar är inte känsliga och kan informeras per e-post eller annan korrespondensform.
 
Betalning med Visa / Mastercard
Det är möjligt att betala med Visa / Mastercard. EET har inte möjlighet att höja det belopp du har godkänt och kan heller inte se de upplysningar som finns inskrivna.
Själva betalningen sker via en så kallad säker förbindelse (SLL – Secure Socket Layer). På detta vis blir alla de upplysningar som du skickar krypterade, så att ingen kan läsa dem. När du befinner dig i en säker zon visas längst ner i ditt browserfönster ett liten ”Secure Server”-ikon föreställande ett stängt hänglås.
EET får inte pengar för varorna förrän dessa är levererade, men din order blir behandlad med en gång. När du handlar med kreditkort hos EET ska följande information ges:
•           Kortnummer (16 siffror tryckta på kortets framsida)
•           Giltighetstid (finns på kortets framsida)
•           Kontrollsiffror, CVC-kod/verifieringskod, som är en tresiffrig kod som används för att öka säkerheten vid betalning med kort på Internet. Koden är tryckt i signaturfältet på baksidan av ditt kort och är alltid de 3 sista siffrorna. Koden bygger på en matematisk algoritm som är baserad på kortnumret och sista giltighetsdatum. En korrekt angiven kod verifierar att det är ett riktigt kort.
                     
EET kan inte vid någon tidpunkt se någon av dessa upplysningar och kan heller inte justera beloppet i efterhand. Dock kan EET låta bli att ta emot pengarna, eller justera beloppet, om du önskar en vara borttagen från ordern eller ordern annullerad.
 
Så behandlar vi dina personuppgifter
EET vill informera om att INGA personliga uppgifter som registreras på EET’s webbsidor, vid någon tidpunkt, kommer att överföras, säljas eller bli tillgängliga för tredje part. All information sparas på ett säkert och betryggande sätt och är endast tillgängliga för medarbetarna på EET.
I samband med eventuell elektronisk betalning lagrar EET av säkerhetsmässiga skäl INGA kreditkortsupplysningar. Endast i betalningsögonblicket överförs det finansiella upplysningar i begränsad omfattning. Transaktionen hanteras via DIBS, som är Nordens mest använda betalningsgateway. DIBS’s kontrolleras löpande av revisionsfirman Deloitte.
Web-shoppen använder så kallade cookies för att styra innehållet i varukorgen.
Vid ett köp behöver EET namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Denna information används uteslutande för hantering av ordern. Informationen flyttas och lagras elektroniskt i okrypterad form och sparas i 5 år. Själva ”kontraktet” (köpeavtalet) lagras inte hos EET på så vis att du senare kan logga in och se redan effektuerad order.
EET registrerar också den IP-adress, varifrån eventuellt köp görs. Informationen är endast nödvändig vid eventuell polisundersökning. Alla falska beställningar polisanmäls av EET.
Enligt Personuppgiftslagen (PUL) upplyser EET vid behov om registrerad information och tar bort information om så önskas.
 
Tvist
Eventuell tvist avgörs i domstol.
 
Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbara händelser utanför EET’s kontroll, vilka ej skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna avtal samt utfästelser från EET’s sida och gör att EET ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att EET befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.
 
Förbehåll
EET kan inte garantera att webbsidorna alltid är felfria och i drift och reserverar sig mot eventuella tryckfel, slutsålda varor och restordervaror.
EET reserverar sig också för eventuella tryckfel, fel i information samt fel i specifikation på samtliga i sortimentet förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på EET’s sidor skall ses som illustrationer och EET kan inte heller garantera att bild återger varans exakta utseende eller beskaffenhet.


Till början av sidan