CSR-rapport

 
 
 
 
 
 
 

Den nedladdningsbara PDF-version av vår CSR-rapport erbjuder en transparent överblick av de framsteg vi har gjort inom våra huvudsakliga CSR-områden.

Under våra 30 år inom handel, har vi alltid agerat under principerna om rättvisa, integritet och nyheter. Vi arbetar hårt varje dag för att säkerställa nöjda kunder och vinna deras förtroende genom att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster, genom att säkerställa en öppenhet med en gemensam affärsfilosofi, genom ärliga och frivilliga informationsupplysningar, och genom att ständigt förbättra våra ambitioner:

 Företagsstrategi
 Operativ förvaltning
 Produktstrategi
 Bolagsstyrning


Vi strävar efter att uppfylla de grundläggande kraven för att uppnå vinster för våra aktieägare men också för att stärka vår relation med intressenter, kunder och anställda. Som en del av sina ansträngningar, har EET Group en särskild tonvikt på att införa positiva övertygelser av god affärsetik, företagshållbarhet, miljömässig hållbarhet och en ömsesidigt givande relation mellan våra intressenter och oss.


Klicka på bilden till höger för att ladda ner CSR-rapporten.

{{vmRightBottomPopup.successMsg}}

{{vmRightBottomPopup.title}}

{{vmRightBottomPopup.body}}

*
*