EBN

EBN BOXSTER3 J1900 2.42GHz 4GB Varunr: B0302001-WIN10PRO BPC03-B-1900 W/64G SSD,4G RAM EU CORD WIN 10 PRO
Läs mer...
EBN XPPC72A 15", J1900, incl win10 Varunr: H72TE301-WIN10PRO Res Touch, 4GB Ram, 128GB SSD EU Cord, EBN logo
Läs mer...
EBN XPPC72A 15", J1900, incl POSR7 Varunr: H72TE301-POSR7-1 Res Touch, 4GB Ram, 250GB EU Cord, EBN logo
Läs mer...
EBN XPPC72A 10,4", J1900 Varunr: H720Q100-WIN10IOT Res. touch, 4GB Ram, 320gb HDD UK Cord, EBN logo, Win 10 IOT
Läs mer...
EBN XPPC72A 15", J1900, incl win10 Varunr: H72TE301-WIN10IOT Res Touch, 4GB Ram, 128GB SSD EU Cord, EBN logo
Läs mer...
EBN XPPC72A 10,4", J1900, excl. OS Varunr: H720Q100 Res. touch, 2GB Ram, 320gb HDD UK Cord, EBN logo
Läs mer...
EBN USB MSR READER Varunr: Z0500022 Z0500022
Läs mer...
EBN POS 755 P-CAP Varunr: F7506011 4G RAM 128G SSD EU Cord
Läs mer...
EBN POS 755s (i3 6100TE, i5 Varunr: 221A0060 6500TE CPU) 24V , 90 watt
Läs mer...
EBN XPPC72A 15", J1900, excl. OS Varunr: H72TE301 Res Touch, 4GB Ram, 128GB SSD EU Cord, EBN logo
Läs mer...
EBN POS 850, 852,855, 856, 857 Varunr: 221A0044 D510, D525, i3 3217u, 3227U ivy bridge CPU
Läs mer...
EBN XPOS755S, 15"1, i3, Win 10 IoT Varunr: F7508000-WIN10IOT SSD 64, 4GB Ram, Black Capactive multi touch, CPU i3 6100TE (2.7 GHZ, TDP 35 watt )
Läs mer...
EBN XPOS755S, 15"1, i3, Win 10 Pro Varunr: F7508000-WIN10PRO SSD 64, 4GB Ram, Black Capactive multi touch, CPU i3 6100TE (2.7 GHZ, TDP 35 watt )
Läs mer...
EBN XPOS755S, 15"1, i3, POSR7 Varunr: F7508000-POSR7 SSD 64, 4GB Ram, Black Capactive multi touch, CPU i3 6100TE (2.7 GHZ, TDP 35 watt )
Läs mer...
EBN XPOS755S, 15"1, i3, Excl. OS
EBN XPOS755S, 15"1, i3, Excl. OS Varunr: F7508000 SSD 64, 4GB Ram, Black Capactive multi touch, CPU i3 6100TE (2.7 GHZ, TDP 35 watt )
Läs mer...